QUOTES SOCIALS 2014

Tal i com es va quedar en l'Assemblea del 7 de Juny del 2013, la quota social i la quota extraordinària es van unificar i es va quedar que a partir del 2014 es passaria una única quota ( sumatori de les dos) cada trimestre ( dividit entre quatre). Per tant la quota del primer trimestre serà de 80 euros i es girarà a principis del més de Febrer. Les restants quotes es giraran a principis dels mesos d'Abril, Juliol i Octubre respectivament.

El 7 de Març tindrà lloc en les instal.lacions del Club, l'Assemblea anual on s'establirà entre d'altres la quantia de les restants quotes trimestrals, l'aprovació en el seu cás del Resultat de L'Exercici 2013.....

Rebréu una carta en els corresponents punts del dia a tractar. 

 

Salutacions.

 

Departament d'Administració.