ASSEMBLEA 2013

EL PRÒXIM 7 DE JUNY TINDRÀ LLOC EN LES INSTAL.LACIONS DEL CLUB LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA. A LES 19:30 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, ALES 19:45 EN SEGONA CONVOCATÒRIA I A LES 20:00 HORES EN TERCERA CONVOCATÒRIA SEGONS DIUEN ELS ESTATUTS DEL CLUB.

 

La pròxima setmana ( 20-26) de Maig els senyors/ores soci/ies rebran una carta amb els temes a tractar a l'assemblea així com una fulla amb totes les activitats i tornejos que es celebraran al club durant l'estiu.

 

La Junta Directiva.